Anton.

Januari 2013

Wat is een lawine Airbag

In de wintersportwereld dringt het nut van ‘Lawine Airbags’ steeds meer door. Deze rugzakken bieden op een andere manier meer kans op het overleven van een lawine dan een lawinepieps, schep en sonde. Een airbag zorgt ervoor dat de kans dat je diep begraven wordt onder de sneeuw kleiner wordt. Het gebruik van een airbag maakt een lawinepieps niet overbodig. Het blijft natuurlijk zaak om er alles aan te doen om niet in een lawine terecht te komen.

Knikkers
​Naast de lawine drie eenheid wint de lawine airbag, in Nederland ook wel ‘plofzak’ genoemd, aan populariteit. Deze rugzakken worden intussen door verschillende merken gemaakt (Snowpulse/Mammut, ABS en BCA). Al deze rugzakken werken volgens hetzelfde principe. Een wintersporter die in een lawine komt, trekt aan een hendel waardoor de airbag geactiveerd en opgeblazen worden. Airbags werken met een cilinder met comprimeerde lucht of gas erin. Doordat de airbags worden opgeblazen wordt je volume enorm vergroot. Hierdoor is de kans dat je boven op een lawine blijft drijven veel groter. Men noemt dit ook wel het “Marble effect”. Stel, je hebt een pot met knikkers van verschillende diameters. Schud je met de pot, dan komen de grote knikkers bovenaan te liggen en zakken de kleine knikkers naar beneden. In een lawine gebeurt hetzelfde. Op het moment dat je je volume vergroot, heb je een grotere kans om boven te blijven drijven.

Statistieken
Statistieken en tests die zijn uitgevoerd met airbag rugzakken geven aan dat deze rugzakken de overlevingskansen in lawines enorm verhogen. Het Zwitserse Lawine instituut in Davos heeft tussen 1990 en 2007 151 personen geteld die in een lawine kwamen met een lawine airbag rugzak. Van deze 151 waren 66 personen totaal niet begraven, 63 waren slechts gedeeltelijk begraven, 19 personen waren compleet begraven met een nog zichtbare airbag waardoor ze snel gevonden konden worden en ‘slechts’ 3 personen waren compleet begraven. Een van deze drie personen werd bedolven onder een tweede lawine. 

Geen honderd procent veiligheid
Bij het gebruik van lawineairbags moeten twee zaken goed onthouden worden. Ten eerste: een lawineairbag geeft geen honderd procent veiligheid. Deze rugzakken geven de drager een hogere kans om niet onder de sneeuw bedolven te worden. Het blijft ook met deze rugzakken zaak om niet door een lawine meegesleurd te worden. Ook bestaat de kans met een lawineairbag nog steeds dat je van rotsbanden of tegen rotsblokken en bomen geblazen wordt. Verder is het van belang dat als je in een lawine komt je zelf de hendel van de airbag activeert om de airbags op te blazen, doe je dit niet dan is er geen enkel verschil met een gewone rugzak.

Lawine-vier-eenheid
Waarschijnlijk zal in de toekomst bijna iedereen die regelmatig off-piste gaat een lawine airbag dragen en het is te verwachten dat de lawine drie eenheid, lawinepieps, schep en sonde, een ‘lawine viereenheid’ gaat worden waar de lawineairbag zijn vaste plek in zal krijgen. Zeker als meer wintersporters geïnteresseerd raken kan er waarschijnlijk nog winst geboekt worden op de nadelen van de airbags van nu: het gewicht en de prijs (snel 600 a 700 euro voor een rugzak).